SAFARI.cz

Projekt PHARE-Credo Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí ČR - SR

Projekt realizovaný za vydatné podpory EU byl zaměřen na podporu cykloturistiky v celém pohraničí ČR-SR (zahájení srpen 1999 - ukončení srpen 2000).
V jeho rámci bylo vyprojektováno a vyznačeno cca 800 km cyklotras (řešitel CDV Brno) a zpracována řada propagačních a informačních materiálů v tištěné a elektronické podobě. Podíl Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty-Moravské Kopanice, o.p.s. na tomto projektu byl ve zpracování regionalistické studie, v přípravě 29 pohlednic, české části průvodce a zpracování elektronické prezentace obcí a měst, ležících v daném území.