SAFARI.cz

ZOO Dvůr Králové nad Labem [ ZOO ]

Safari DKnL
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové n.L. je unikátním zařízením svého typu. Svým počtem téměř 2000 chovaných zvířat představuje největší Z00 v České republice a zároveň patří k nejvýznamnějším evropským zahradám. Specializací naší Z00 jsou africká zvířata, především kopytníci - žirafy, zebry, antilopy, nosorožci, buvoli. Dále pak šelmy - gepardi, psi hyenoví, hyeny a primáti - orangutani, gorily, šimpanzi, guerézy, magoti, a ptáci pštrosi, marabu, supi, pelikáni, plameňáci včetně řady tropických druhů v pavilonu Ptačí svět a další. V létě je otevřeno tzv. SAFARI, které ve dvou částech - pěší a průjezdné autobusem - představuje tyto druhy v prostředí a společenství velmi podobném přirozeným podmínkám. Zviřata ostatních světadílů jsou umístěna v takzvané klasické části Z00, kde jsou v unikátních expozicích představována v prostředí svého přírodního biotopu, například les tygrů, savana gepardů, tropická řeka, živý korálový útes. Nejnovější expozice - Ptačí svět, představí návštěvníkům nejen tropické ptáky, ale i savce a plazy. V zimním období jsou návštěvníkům atraktivně představována zvířata v pravidelných časech: například drezůra slonů, krmení šelem a velkých tropických ryb, povídání o lidoopech a videoprogramy. Celoročně je otevřena unikátní galerie vývoje života na zemi světoznámého malíře Zdeňka Buriana.


Poloha
Areál je tvořen jednak klasickou zoo, ležící v rovině a otevřenou celoročně, jednak sezónním safari, situovaným do mírně zvlněného terénu s dostatkem vodních ploch. Část prohlídky lze absolvovat vláčkem. Před vstupem do zahrady je velkokapacitní parkoviště, v areálu je mnoho možností k zakoupení občerstvení i suvenýrů a prodejna propagačních materiálů.

Rozloha
62,5 ha, z toho 49 ha tvoří výběhy zvířat

Založena
r. 1946

Návštěvnost
464 883 návštěvníků (1997)

Specializace
africká zvířena, zvláště kopytnatci. Zoo patří mezi světové významné chovatele afrických kopytníků. Koordinuje evropský chovný program nosorožců tuponosých a pečuje o handicapovaná zvířata domácí fauny. Významně se podílí na zachování genofondu naší přírody reintrodukcí rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Podílela se také na reintrodukci buvola kaferského a antilopy koňské do přírody JAR. Účastní se 31 evropských chovných programů EEP.

Chová
747 savců v 69 druzích, 414 ptáků v 92 druzích, 47 plazů v 11 druzích, 274 ryb v 55 druzích, 296 bezobratlých v 33 druzích.

Nejvýznamnější druhy
pes hyenovitý, gepard, orangutan, krokodýl kubánský, gaviál sundský, kakadu molucký, hrošík liberijský, nosorožec dvourohý, nosorožec indický, nosorožec tuponosý severní, slon africký, antilopa voduška, levhart sněžný, levhart perský, gorila. Počet chovaných druhů uvedených v Červené knize ohrožených zvířat: 45 Počet chovaných druhů ohrožených v české přírodě: 17

Navštivte
výběhy kopytníků (část z nich je průjezdná autobusy), pavilon šelem, pavilon bong, pavilon ryb a plazů (korálový svět, tropická řeka), pavilon lidoopů, unikátní pavilon ptáků ("Ptačí svět").

Rarita
Velkou zvláštností je nosorožec tuponosý severní formy. Na světě existuje asi v počtu 24 kusů, z nichž 9 jich žije v zoo a Dvůr Králové jej chová jako jediná zoo v ČR.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Česko (CZ)
tel: (+420) 499 329 515
fax: (+420) 499 320 566
e-mail: info@mudk.cz

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.zoodk.cz
Typ záznamu: ZOO
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 04.01.2022 v 02:34 hodin