SAFARI.cz

Podkrušnohorské cyklostezky

Celkem 237 km cyklostezek bylo otevřeno v polovině dubna na Chomutovsku a Karlovarsku. Sedm okruhů je vedeno po komunikacích nižší třídy a napojeno na přechody do Německa.