SAFARI.cz

Ustavující schůze Cykloklubu

Ing. Arch. Pavel Červený, Mgr. Petr Ďoubalík, Ing. Bohumil Háj, Luděk Šorm a Ing. Tomáš Raška se sešli na ustavující schůzi za účelem založení občanského sdružení a usnesli se na těchto bodech:
 1. Název: CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice
 2. Zkratka: CYKLOKLUB
 3. Byl schválen jednomyslně návrh stanov, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
 4. Výše uvedení se stali zakládajícími členy sdružení a první ustavující valnou hromadou sdružení a přípravným výborem.
 5. Ve smyslu stanov byli zmocnění oprávněni jednat jménem přípravného výboru CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice všichni členové, L.Šorm byl pověřen obstaráním registrace cykloklubu u MV ČR.
 6. Ve smyslu stanov byl zvolen předseda sdružení Ing. Bohumil Háj
 7. Dále byl zvolen jednomyslně výkonný výbor CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice v tomto složení: předseda (prezident): B.Háj, jednatel (tajemník): P.Červený, hospodář: P.Ďoubalík
 8. Byl jednomyslně schválen předseda revizní komise (revizor) L.Šorm
 9. Výkonný výbor ve smyslu schválených stanov CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice zastupuje a jedná jeho jménem.
 10. Tento zápis slouží zároveň jako návrh na registraci občanského sdružení CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky.
 11. Založení občanského sdružení CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice, volbou výkonného výboru, předsedy, předsedy revizní komise a návrh na registraci sdružení stvrzují tento zápis svým podpisem na prezenční listině ustavující členské schůze sdružení.
V Pardubicích dne 15.12.2000