SAFARI.cz

Konrád Waldhauser [ Osobnost ]

Konrád Waldhauser (1320 - 1369)

Byl to rakouský reformní kazatel působící v Čechách. Před příchodem do Čech působil jako mnich v augustiánském klášteře ve Waldhausenu. Už ve své vlasti získal jako kazatel značnou proslulost. Proto ho také Karel IV. pozval do Čech.
Poprvé přijel roku 1358, ale na trvalo zůstal v Praze až od roku 1362.
Ve svých důrazných kázáních nikoho nešetřil. Káral pýchu, lakotu a rozmařilost Pražanů, svou kritiku však adresoval i duchovním osobám. Zejména káral prodej odpustků (svatokupectví), žebravé řády hromadící majetky a další.
Byl svými nepřáteli označen za kacíře, ale Karel IV. se ho rázně zastal a svěřil mu i kázání v Týnském chrámu, patřícím k nejpřednějším v Praze. Brzy ani tento chrám nestačil a Waldhauser musel kázat pod širým nebem, aby ho slyšeli všichni, kteří za ním přicházeli. Sám se jejich zájmu divil, protože je nepřestával kárat. Žebraví mniši se naopak snažili lidem zalíbit a v kostelech měli prázdno. Waldhauserovo působení vyvolalo hnutí za reformu církve. Ačkoli kázal latinsky nebo německy, našel své oddané následovníky především mezi českými posluchači.
Zemřel dne 8. 12. 1369 v Praze.

Hlavní dílo:
Postila studentů svaté pražské university

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.03.2005 v 08:52 hodin