SAFARI.cz

Břevnovský klášter [ Klášter ]

První mužský klášter v Čechách. Založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem 14. 1. 993.
Klášter si po celý středověk zachoval úlohu významného centra náboženství a kulturního života. Počátkem 18. stol. opět zaujal přední místo mezi našimi duchovními institucemi jako iniciátor uměleckého dění. Dnešní podoba vznikla v letech 1708 - 1745. Konvent s prelaturou byly postaveny podle projektu K. I. Diezenhofera, fresky nástropní malby z 1. poloviny 18. století jsou od K. Kováře. Nástropní malba tereziánského sálu od K. D. Asama z roku 1727 je jednou z nejvýznamnějších fresek českého baroka. NKP od roku 1991.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Markétská 1
169 00 Praha 6
Česko (CZ)
tel: (+420) 233 352 373
fax: (+420) 233 350 579

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz
Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.03.2005 v 13:00 hodin